[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
เชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 11/ม.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
169 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
296 คน
สถิติเดือนนี้
7095 คน
สถิติปีนี้
65627 คน
สถิติทั้งหมด
379342 คน
IP ของท่านคือ 34.204.181.91
(Show/hide IP)
  
กลยุทธ์  
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


          1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถะครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีในการเรียนรู้
          2 .ปลูกฝังคุณธรรม ตามอัตลักษณ์ และขนบธรรมเนียมความเป็นท้องถิ่น สำนึกในความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3 .เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพอย่างทั่วถึง
          4 .พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
          5 .สร้างความเข็มแข็ง และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ     บนหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
          6. พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้