โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1 Thu, 14 Feb 2019 15:18:51 พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=124 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1550132330.jpg วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ พร้อมด้วยบุคลากรสานฝันการกีฬา 1550132330 กิจกรรมแนะแนวคน แนะแนวงาน สร้างรากฐานการมีงานทำอย่างยั่งยืน http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=123 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1550132207.jpg วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกชั้นปี 1550132207 กิจกรรมอบรมการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานในโรงเรียน http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=122 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1550120131.jpg วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ มอบหมายให้นายอาดัม ตะโละ รก.รองผู้อำนวยการ 1550120131 กิจกรรมพบปะยามเช้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารราชการ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=117 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1548421411.jpg กิจกรรมพบปะยามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารราชการแบบบูรณาการ สร้างพันธมิตร เพื่อให้เกิดสันติสุขร่วมกัน 1548421411 แสดงความยินดีกับ นายซาการียา อาแว ผอ.โรงเรียนสะนอพิทยาคม http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=116 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1548312496.jpg วันที่ 24 มกราคม 2562 นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 1548312496 กีฬา MOE คัพประจำปี 2562 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=115 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1548145868.jpg การแข่งขันฟุตบอลคู่แรกระหว่าง รร.สุวรรณไพบูลย์ พบ รร.ศาสนศึกษา 1548145868 ต้อนรับคณะนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยซุลต่านซัยนัลอาบีดีน รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=114 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1544106492.jpg ต้อนรับคณะนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยซุลต่านซัยนัลอาบีดีน รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย 1544106492 การตรวจนับการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=113 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1544106045.jpg การตรวจนับการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 1544106045 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=112 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1543503808.jpg ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561และมอบทุนการศึกษา 1543503808 พบปะและพูดคุยกับนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬา http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=111 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1543288312.jpg นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ พบปะและพูดคุยกับนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬา 1543288312