โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1 Sat, 25 May 2019 07:57:55 ร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=145 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1557042902.jpg วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์และคณะครูร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 1557042902 ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยามูร่วมกับหน่วยราชการทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=136 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1552627238.jpg วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13:30 น.นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์มอบหมายให้นายอาดัม ตะโละ รก.รองผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยามู 1552627238 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสู่การเรียนรู้โรงเรียนกีตอ โรงเรียนบ้านมะปริง ตำบลจะรัง http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=135 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1552627061.jpg วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09:30น.นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ พร้อมด้วยนายอาดัม ตะโละ รก.รองผู้อำนวยการ นายซุฟเฟียน เจ๊ะมะ หน.ฝ่ายวิชาการ นายแวมะรูดิน หามะ 1552627061 ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาครีย์ คะนอง ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=134 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1552626864.jpg วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 11:30 น.นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ พร้อมด้วยนายอาดัม ตะโละ รก.รองผู้อำนวยการ นายซุฟเฟียน เจ๊ะมะ หน.ฝ่ายวิชาการ 1552626864 แสดงความยินดีกับนายเริงชัย ปรังเจะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์คนใหม่ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=133 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1552626578.jpg วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ มอบหมายให้นายอาดัม ตะโละ รก.รองผู้อำนวยการ 1552626578 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=132 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1551755325.jpg วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรสานฝันการกีฬา 1551755325 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนทุนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=131 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1551755086.jpg วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนทุนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1551755086 ต้อนรับคณะวิทยาการจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=130 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1551754765.jpg วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ และคณะครูร่วมต้อนรับคณะวิทยาการจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี 1551754765 การประชุมครูและนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเพื่อรับเงินอุดหนุนสำหรับนักรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=129 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1551754456.jpg วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ มอบหมายนายอาดัม ตะโละ รก.รองผู้อำนวยการประชุมครูและนักเรียน 1551754456 นายโอฬาร บิลสันนายอำเภอยะหริ่ง นายสาเหะยามัน อัลยุฟรี กำนันตำบลยามู ได้ให้เกียรติมาพบปะ เยี่ยมเยียนและพูดคุย http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=128 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1551754196.jpg วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19:00 น.นายโอฬาร บิลสันนายอำเภอยะหริ่ง นายสาเหะยามัน อัลยุฟรี กำนันตำบลยามู ได้ให้เกียรติมาพบปะ เยี่ยมเยียนและพูดคุยให้ข้อคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับนักเรียน 1551754196