โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1 Thu, 06 Dec 2018 21:28:12 ต้อนรับคณะนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยซุลต่านซัยนัลอาบีดีน รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=114 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1544106492.jpg ต้อนรับคณะนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยซุลต่านซัยนัลอาบีดีน รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย 1544106492 การตรวจนับการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=113 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1544106045.jpg การตรวจนับการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 1544106045 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=112 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1543503808.jpg ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561และมอบทุนการศึกษา 1543503808 พบปะและพูดคุยกับนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬา http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=111 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1543288312.jpg นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ พบปะและพูดคุยกับนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬา 1543288312 ฟุตบอลหญ้าเทียมรายการ acono seven shoot 2019 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=110 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1543160184.jpg ฟุตบอลหญ้าเทียมรายการ acono seven shoot 2019 ของนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬา 1543160184 ประชุมครู http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=109 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1542991351.jpg ร่วมประชุมหัวหน้าฝ่าย ครูและบุคลากรสานฝันการกีฬา 1542991351 แนะนำตัวให้กับพี่น้องในตำบลยะหริ่ง http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=108 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1542990910.jpg ร่วมละหมาดวันศุกร์และถือโอกาสแนะนำตัวให้กับพี่น้องในตำบลยะหริ่ง 1542990910 การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียมรายการ acono seven shoot 2019 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=107 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1542990647.jpg ผอ. ให้กำลังใจและชมการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียมรายการ acono seven shoot 2019 ของนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬา 1542990647 เยี่ยมเยียนอาการป่วยของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะปริง http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=106 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1542990258.jpg เยี่ยมเยียนอาการป่วยจากอุบัติเหตุ ของนายสมาแห เสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะปริง 1542990258 กิจกรรมรู้ทัน ห่างไกลยาเสพติด http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=105 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1542941123.jpg ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้ข้อคิดใน”กิจกรรมรู้ทัน ห่างไกลยาเสพติด” 1542941123