โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1 Mon, 23 May 2022 14:42:05 คว้ารางวัลชนะเลิส รายการแข่งขันฟุตบอลลีก 5 จังหวัดชายแดนใต้ รุ่นอายุ 15 ปี http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=173 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1609130895.jpg คว้ารางวัลชนะเลิส รายการแข่งขันฟุตบอลลีก 5 จังหวัดชายแดนใต้ รุ่นอายุ 15 ปี พร้อมป็นตัวแทนจังหวัดปัตตานี เข้าแข่งขันในรอบ Super League 1609130895 โครงการครู 5 นาที สภ.ยะหริ่ง ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด และวินัยจราจร http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=172 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1607918888.jpg โครงการครู 5 นาที ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด และวินัยจราจร 1607918888 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=158 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1564325153.jpg วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์และคณะครู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง 1564325153 รางวัลชนะเลิศฟุตบอลและรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=157 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1564324609.jpg รายการกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลและรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง 1564324609 จัดกิจกรรมจริยธรรมนำชีวิต หัวข้อ “คุณค่าแห่งรอมฎอน”บรรยายโดยอุซตะอุซมาน จากโรงเรียนบ้านบูเกะบากง http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=152 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1558940597.jpg วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์จัดกิจกรรมจริยธรรมนำชีวิต หัวข้อ “คุณค่าแห่งรอมฎอน” 1558940597 ร่วมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ของที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=151 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1558940264.jpg นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ นายอาดัม ตะโละ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ของที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง 1558940264 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ พบปะปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และนักเรียนเก่าในโอการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=150 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1558939789.jpg วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ พบปะปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และนักเรียนเก่าในโอการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1558939789 ร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=145 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1557042902.jpg วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์และคณะครูร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 1557042902 ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยามูร่วมกับหน่วยราชการทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=136 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1552627238.jpg วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13:30 น.นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์มอบหมายให้นายอาดัม ตะโละ รก.รองผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยามู 1552627238 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสู่การเรียนรู้โรงเรียนกีตอ โรงเรียนบ้านมะปริง ตำบลจะรัง http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=135 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1552627061.jpg วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09:30น.นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ พร้อมด้วยนายอาดัม ตะโละ รก.รองผู้อำนวยการ นายซุฟเฟียน เจ๊ะมะ หน.ฝ่ายวิชาการ นายแวมะรูดิน หามะ 1552627061