โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1 Sun, 29 Jan 2023 22:26:06 สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=208 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1675005965.jpg สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสตูล 1675005965 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=207 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1675005667.jpg งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสตูล 1675005667 วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=206 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1675005394.jpg วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 1675005394 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศระดับเขตพื้นที่ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=201 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1655799197.jpg ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศระดับเขตพื้นที่ 1655799197 ตรวจ ATK นักเรียนและครู 10 % http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=200 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1655799056.jpg ตรวจ ATK นักเรียนและครู 10 % 1655799056 อบรมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2565 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=199 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1655798622.jpg อบรมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2565 1655798622 เปิดกิจกรรมพบปะเยาวชน PEACEMAKER LAB โครงการชุมชนฮาราปัน http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=198 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1655798507.jpg เปิดกิจกรรมพบปะเยาวชน PEACEMAKER LAB โครงการชุมชนฮาราปัน 1655798507 ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ความปลอดภัยในสถานศึกษา http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=197 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1655798276.jpg ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ความปลอดภัยในสถานศึกษา 1655798276 เข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอยะริ่ง และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอยะหริ่ง http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=196 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1655798093.jpg เข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอยะริ่ง และคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอยะหริ่ง 1655798093 กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=195 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1655797877.jpg กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 1655797877