โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1 Thu, 24 May 2018 23:08:42 เตาอบขนมหม้อแกงแบบลดควัน http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=82 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1487343593.jpg การประกวดเพื่อขอรับรางวัล นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ในงานวันนักปรดิษฐ์.ไบเทคบางนา 1487343593 ร่วมงานพิธีวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=80 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1470989172.jpg บุคลากรครูโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ร่วมงานพิธีวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม กับอำเภอยะหริ่ง 1470989172 ร่วมลงชื่อถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=79 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1470971843.jpg ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ คณะครูและนักเรียนร่วมลงชื่อถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 1470971843 มอบพวงมาลัยแด่ครูสาโรจน์ ณุวงศ์ศรี คุณครูอวุโสผู้เป็นแม่ของทุกคนแห่ง รร.สุวรรณไพบูลย์ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=78 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1470971171.jpg รองผู้อำนวยการมอบพวงมาลัยแด่ครูสาโรจน์ ณุวงศ์ศรี คุณครูอวุโสผู้เป็นแม่ของทุกคนแห่ง รร.สุวรรณไพบูลย์ 1470971171 ร่วมงานแข่งขันวิ่ง 3.6 กิโลเมตร เฉลิมพระเกียรติ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=77 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1470970225.jpg ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ คณะครู และนักเรียน ร่วมงานแข่งขันวิ่ง 3.6 กิโลเมตร เฉลิมพระเกียรติ 1470970225 รับเข็มเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=76 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1470633135.jpg โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียนของอำเภอยะหริ่ง 1470633135 เยี่ยมชม นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=75 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1470625144.jpg คณะศึกษานิเทศ สพม.เขต 15 เข้าเยี่ยมชม นิเทศ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ 1470625144 เดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=74 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1470282008.jpg เดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 1470282008 นายอำเภอยะหริ่ง มาบรรยายพิเศษการรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=73 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1470239437.jpg บ่ายวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ท่านสาโรช กาญจนพงษ์ นายอำเภอยะหริ่ง ได้มาบรรยายพิเศษการรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ 1470239437 ผอ.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าเยี่ยมชม แนะแนว นิเทศ ผลความก้าวหน้าโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/?name=news&file=readnews&id=72 http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/http://www.suwanpaiboon.ac.th/sw1/icon/news_1470238701.jpg นายจุมพล ทองใหม่ ผอ.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชม แนะแนว นิเทศ ผลความก้าวหน้าโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง ตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ของ สพม.15 1470238701