การจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งาน
 
     
 

โดยปกติแล้วเราสามารถหาซอฟต์แวร์มาใช้งานได้หลาย ๆ วิธี ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการสั่งซื้อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตหรือใช้ตัวอย่างทดลองจากการดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตได้ จึงพอสรุปวิธีการเลือกซอฟต์แวร์มาใช้งานได้ดังนี้

 
       
  แบบสำเร็จรูป ( Packaged หรือ Ready – made Software )  
     
  แบบว่าจ้างทำ ( Customized หรือ Tailor – made Software )  
     
  แบบทดลองใช้ ( Shareware )  
     
  แบบใช้งานฟรี ( Freeware )  
     
  แบบโอเพ่นซอร์ส ( Public – Domain/Open Source )  
       
 
แบบสำเร็จรูป ( Packaged หรือ Ready – made Software ) วิธีการนี้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าไปเดินหาซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งมักจะมีการเตรียมบรรจุภัณฑ์และเอกสารคู่มือการใช้งานไว้อยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถที่จะหยิบเลือกซื้อได้เมื่อพอใจในตัวสินค้าซอฟต์แวร์นั้น ๆ และนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานได้โดยทันที กรณีที่ไม่สามารถเลือกซื้อผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายได้ อาจเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้น ๆ แล้วกรอกข้อมูลรายการชำระเงินผ่านแบบฟอร์มบนเว็บ เมื่อรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายชำระเงินของผู้ซื้อได้รับการอนุมัติก็สามารถนำเอาซอฟต์แวร์ดังกล่าวมาใช้ได้ทันที
 
       
 
 
       
 
การเลือกซื้อซอฟต์แวร์แบบสำเร็จรูป
 
       
 
 
 
ซอฟต์แวร์ (Software)